Еднофамилна жилищна сграда, с. Брестник

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: с. Брестник, обл. Пловдив
ОБЕКТ:
Еднофамилна жилищна сграда
СТАТУС: Неизвестен
РЗП:
524 кв.м
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПАЛОВА - СОФ" ЕООД
КОЛЕКТИВ: арх. Цв. Цоневски, арх. Н. Делчева
ГОДИНА:
2016