История

Компания Tsonevski project & consulting group стартира своята дейност в началото на 2006 година поради нарастващата необходимост от професионално извършване на услуги в сферата на проектирането, консултирането и управлението на инвестиции в строителството.

Стремежът на компанията е:

 • Да запълни липсващите звена в процеса на инвестиционното проектиране.
 • Да възстанови баланса човек – природа.
 • Да отговори на съвременните изисквания – здравословен микроклимат, зелена архитектура, висок жизнен стандарт и екологична среда на обитаване.

Основен приоритет е създаването на система от професионални звена, като за целта са привлечени утвърдени специалисти в областта на инвестиционното проектиране.

Прочетете още...


Чрез изградената и работеща система за управление на процеса на проектиране и чрез избор на качествен екип компанията е доказала способността си да доведе всяка Ваша идея или бизнес план до реализирането им. Готови сме да отговорим и на най-смелите Ви предизвикателства.

3

Цели

 • Да бъдем липсващото звено в процеса на проектиране и строителство:

– връзка инвеститор – проектантски екип;

– връзка инвеститор – изпълнители.

 • Да подбираме подходящ екип за презицното изпълнение на всяко инвестиционното намерение.
 • Да бъдем най-добрият избор за всички заинтересовани страни в проектирането, строителството и инвестиционния процес.
 • Да бъдем водеща проектантска и консултантска компания.
 • Да отменим изцяло ангажиментите на инвеститора, спестявайки неговите ресурси и време.
 • Да менажираме и изпълняваме всички фази на инвестиционното проектиране.
 • Да създадем сгради и пространства със здравословен микроклимат, висок жизнен стандарт и екологична среда на обитаване.
 • Да предложим работеща система на клиентите и инвеститорите с най-доброто индивидуално решение за всеки.
 • Да бъдем социално отговорна компания.

Дейности

 Tsonevski project & consulting group е специализирана компания в сферата на инвестиционното проектиране, инвеститорския надзор, управлението на екипи и изпълнението на строителни дейности.

 • Анализ и изготвяне на предпроектно проучване и планиране.
 • Избор и намиране на подходяща локация.
 • Градоустройствени разработки и урбанистични планове.
 • Изготвяне на ОУП , ПУП, РУП.
 • Промяна в статута на земеделски земи.
 • Обследване на сгради и изготвяне на доклад по енергийна ефективност.
 • Търсене и предлагане на енергийно ефективни решения.
 • Архитектурно заснемане.
 • Конструктивна експертиза.
 • Архитектурно проектиране.
 • Изготвяне на идейни, технически и работни инвестиционни проекти.

Прочетете още...

 • Интериорни проекти във фаза проектиране и изпълнение.
 • Интериорни и екстериорни 3D визуализации.
 • Мениджмънт и контрол в процеса на проектиране и строителство.
 • Набавяне на всички документи, разрешителни и съгласувателни писма, необходими в процеса на проектиране и изпълнение.
 • Мениджмънт и проектиране за кандидатстване за финансиране по структурните фондове на ЕС.
 • Изготвяне на бюджети и бизнес планове.
 • Избор на независим строителен надзор.
 • Изготвяне на количествено-стойностни сметки и избор на изпълнител.
 • Авторски надзор.
 • Инвеститорски надзор.
 • Мениджмънт и контрол
14198379_m

Мисия, визия, ценности

Основната мисия на Tsonevski project & consulting group е да възстанови симбиозата човек – природа.

Приоритети

 • Индивидуален подход при изготвяне на инвестиционните проекти.
 • Създаване на здравословен микроклимат в сградите и заобикалящата среда.
 • Енергийно независими или пасивни сгради и градове (селища).
 • Затворен цикъл на инвестиционния процес.
 • Устойчиво и балансирано развитие.
 • Екология.
 • Мениджмънт.
 • Социална и корпоративна отговорност – фокусиране върху целите и окончателното им постигане.
 • Просперитет.
 • Партньорство и доверие.
 • Енергийна ефективност, пасивни сгради и зелена архитектура.

Прочетете още...

 • Създаване на работеща система за поемане на ангажиментите на инвеститора, спестяваща безценното му време.
 • Създаване на работеща организация за преход от мечтата към нейното осъществяване.
 • Създаване на липсващото парче от пъзела в инвестиционния процес.
 • връзка инвеститор – проектантски екип;
 • връзка инвеститор – изпълнители.
 • Пълна ангажираност и контрол при набора на необходимата документация.
 • Съдействие при издаване на разрешителни и съгласувателни документи и процедури.
 • Да е водеща проектантска и консултантска компания.
 • Да е най-добрият избор за всички заинтересовани страни в проектирането, строителството и инвестиционния процес.
 • Успехът на компанията да е свързан с успеха на клиентите.
 • Емоционален интелект.
 • Дългосрочна програма за развитие.
 • Качество, нововъдения, нови технологии.
 • Независимост.
 • Изграждане на трайни взаимоотношения.
12880247_m

Екип

Компания Tsonevski project & consulting group успешно е реализирала стотици инвестиционни проекти благодарение на умението да създава екипи, работещи при взаимно доверие. Изградената система на работа спомага за намиране на верните решение във всеки един момент от процеса на проектиране, менажиране и реализация на инвестиционното намерение. Хората, ангажирани да работят за компанията, знаят какво искат и как да го постигнат.

В нашия екип можете да откриете специалисти от всички сфери на инвестиционния процес – архитекти, инженери, икономисти – способни да превърнат всяка мечта в завършен качествен реален продукт.

DSC_0857''