Мултифункционална сграда СПА комплекс

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Красновски минерални бани
ОБЕКТ:
Многофункционална сграда за рекреация и СПА туризъм
СТАТУС: Идеен проект
РЗП:
11 000 кв.м
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Частен
КОЛЕКТИВ: арх. Цв. Цоневски, арх. Св. Иванов, арх. Р. Бакоева
ГОДИНА:
2012