ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
ЦДГ „Каменица“
ЦДГ „Каменица“
Зала по фехтовка
Зала по фехтовка
Покрит Плувен Басейн
Покрит Плувен Басейн
Хотел и конна база „Тракиец“
Хотел и конна база „Тракиец“
Редови жилищни сгради
Редови жилищни сгради