ЗАЛА ПО ФЕХТОВКА, ПЛОВДИВ

ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН, СТАРА ЗАГОРА

СПОРТНА ЗАЛА

БАЙК ПАРК, ПЛОВДИВ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА

СПОРТЕН ЦЕНТЪР, ПЛОВДИВ

СПОРТНИ ЗОНИ, ПЛОВДИВ

ТРЕНИРОВЪЧНА БАЗА, с. ЖИТНИЦА

СПОРТНА ЗОНА, ПЛОВДИВ